لوح تقدیر ریاست سازمان محیط زیست همدان به مدیر عامل محترم شرکت

تاریخ ارسال : ۹ ارديبهشت ۱۳۹۹

لوح تقدیر ریاست سازمان محیط زیست همدان به مدیر عامل محترم شرکت

اهدا لوح تقدیر ریاست سازمان حفاظت محیط زیست استان همدان به مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس میرابوالفتحی به پاس حسن انجام کار و تلاش در جهت جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست

به گزارش روابط عمومی شرکت فروسیلیس غرب پارس در مورخ 9 اردیبهشت ماه 1399 ریاست محترم محیط زیست جناب آقای نجاری با مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس میرابوالفتحی ملاقات حضوری داشتند و پس از تقدیر و تشکر به منظور رعایت موارد در جهت حفظ محیط و تلاش در جهت جلوگیری از آلودگی و نصب سیستم آنلاین از ایشان تقدیر و نیز لوح تقدیر تقدیم نمودند