اتاق خبر

اخبار فروسیلیس غرب پارس

دریافت لوح و تندیس دو ستاره جایزه ملی تعالی

۲۶ خرداد ۱۳۹۹

دریافت لوح و تندیس دو ستاره جایزه ملی تعالی شرکت فروسیلیس غرب پارس...

دریافت لوح و تندیس دو ستاره جایزه ملی تعالی شرکت فروسیلیس غرب پارس در هفدهمین دوره این سازمان در محل سازمان مدیریت صنعتی ایران، مورخ دوشنبه 26 خرداد 99