اتاق خبر

اخبار فروسیلیس غرب پارس

حضور شرکت فروسیلیس غرب پارس در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران کان مین

۱۱ بهمن ۱۳۹۹

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی ایران کان مین 2020 از 11 تا 14 بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی برگزار شد.

شانزدهمین  نمایشگاه بین المللی متالوژی ایران کان مین 2020 از 11 تا 14 بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی برگزار شد.
شرکت فروسیلیس غرب پارس نیز بعنوان یکی از شرکتهای فعال در حوزه متالوژ توانایی ها و دستاوردهای خود را معرض نمایش گذاشت که مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت. 
در طول برگزاری نمایشگاه نیز مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس میر ابوالفتحی و جمعی از مدیران شرکت حضور داشتند و با شرکت های داخلی و خارجی  در مورد ارایه و شناسایی محصولات به مذاکره پراختند که در نهایت نتایج مطلوبی در بر داشت.