اتاق خبر

اخبار فروسیلیس غرب پارس

حضور شرکت فروسیلیس غرب پارس در هفدهمین نمایشگاه بین المللی متافو

۱ اسفند ۱۳۹۹

حضور شرکت فروسیلیس غرب پارس در هفدهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی ایران متافو هفدهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی ایران متافو 2020 از 27 تا 30 بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی برگزار شد.

حضور شرکت فروسیلیس غرب پارس در هفدهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی ایران متافو
 
هفدهمین  نمایشگاه بین المللی متالوژی ایران متافو 2020 از 27 تا 30 بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی برگزار شد.
شرکت فروسیلیس غرب پارس نیز بعنوان یکی از شرکتهای فعال در حوزه متالوژ توانایی ها و دستاوردهای خود را در سالن شماره 38 این نمایشگاه به معرض نمایش گذاشت که مورد استقبال بازدید کنندگان زیادی قرار گرفت. 
در طول برگزاری نمایشگاه نیز مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس میر ابوالفتحی حضور داشتند و با تعدادی از شرکت های داخلی و خارجی از جمله هند، چین و ترکیه در مورد ارایه و شناسایی محصولات به مذاکره پراختند که در نهایت نتایج مطلوبی در بر داشت.