اتاق خبر

اخبار فروسیلیس غرب پارس

حضور معاون استاندار همدان و فرماندار ویژه محترم شهرستان ملایر

۸ خرداد ۱۴۰۱

 حضور معاون استاندار همدان و فرماندار ویژه محترم شهرستان ملایر و هیئت همراه به اتفاق مدیر عامل جناب آقای مهندس میرابوالفتحی و بازدید از مجتمع فروسیلیس غرب پارس و پروژه ی سوم   مجتمع (شمش منیزیم) در روز چهارشنبه 8 خرداد ماه 1401