اتاق خبر

استخدام و جذب

فراخوان جذب و استخدام نیروی کار

۲۴ فروردين ۱۴۰۱

شرکت فروسیلیس غرب پارس به منظور تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت خدمت در کارخانه واقع در شهرک صنعتی جوکار، از بین واجدین شرایط در مقاطع تحصیلی لیسانس، فوق دیپلم و دیپلم از طریق آزمون کتبی و مصاحبه به صورت قرارداد موقت طبق قوانین کار و تامین اجتماعی اقدام به جذب نیرو می نماید. متقاضیان محترم می توانند ضمن مطالعه فایل راهنما از طریق لینک ذیل نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک اقدام نمایند. 
تذکر: به اطلاع می رساند مدارک ارسالی از طریق فرم ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت و به مدارک ارسالی از طرق دیگر ترتیب اثر داده نخواهد شد.