اتاق خبر

اخبار فروسیلیس غرب پارس

بازدید استاندار محترم استان همدان جناب آقای شاهرخی از پروه شمش منیزم شرکت فروسیلیس غرب پارس

۱۰ خرداد ۱۴۰۰

حضور جناب آقای شاهرخی استاندار محترم استان همدان، جناب آقای دکتر ولدی فرماندار ویژه محترم شهرستان ملایر و هیئت همراه به قصد بازدید از پروژه شمش منیزیم مجتمع فروسیلیس غرب پارس

به گزارش روابط عمومي مجتمع فروسیلیس غرب پارس در روز دوشنبه 10 خرداد ماه 1400 جناب آقای شاهرخی استاندار محترم استان همدان، جناب آقای دکتر ولدی فرماندار ویژه محترم شهرستان ملایر و هیئت همراه به قصد بازدید از پروژه شمش منیزیم مجتمع فروسیلیس غرب پارس در مجتمع حضور به هم رساندند. ایشان پس از بازدید پروژه با مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس میرابوالفتحی جلسه حضوری داشتند. مدیریت عامل محترم ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به ایشان و هیئت همراه به ایراد سخن و توضیحات در مورد مجتمع، بیان مشکلات و موانع موجود در شهرک صنعتی نیز اشاره نمودند که استاندار محترم شهرستان در پاسخ به ایشان به راهکارها و تمهیدات لازم جهت برطرف کردن مشکلات پرداختند