اتاق خبر

اخبار فروسیلیس غرب پارس

تمدید مهلت شرکت در مناقصه

۳۱ خرداد ۱۴۰۰

مهلت شرکت در مناقصه استخراج از معدن دولومیت کارخانه فروسیلیس غرب پارس واقع در شهرستان نهاوند استان همدان تا یکشنبه 20 تیرماه 1400 تمدید شد.