اتاق خبر

اخبار فروسیلیس غرب پارس

تمدید مهلت شرکت در مناقصه

۳۰ تير ۱۴۰۰

مهلت شرکت در مناقصه استخراج از معدن دولومیت کارخانه فروسیلیس غرب پارس واقع در شهرستان نهاوند استان همدان تا سه شنبه 5 مردادماه 1400 تمدید شد.