اتاق خبر

اخبار فروسیلیس غرب پارس

‌دریافت تندیس بلورین جشنواره دانشگاه خاتم در چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت ‌دانشی(KM4D)

۲۰ مهر ۱۴۰۰

موفقیت ‌شرکت فروسیلیس غرب پارس در چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت ‌دانشی (KM4D) با رویکرد سرآمدی سرمایه انسانی فناور. و‌دریافت تندیس بلورین جشنواره دانشگاه خاتم

به گزارش روابط عمومی شرکت فروسیلیس غرب پارس این شرکت در چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت ‌دانشی(KM4D) با رویکرد سرآمدی سرمایه انسانی فناور در مورخ 20 مهرماه 1400 موفق به ودریافت تندیس بلورین جشنواره دانشگاه خاتم گردید